Friday, June 21, 2019

Novinky vo verzii 2.3.127 programu UtilStudio Pošta


 • Úprava prístupových práv do spisových obalov
 • Úprava užívateľského rozhrania spisových obalov


Wednesday, March 27, 2019

Novinky vo verzii 2.3.126 programu UtilStudio Pošta


 • Upravené číslovanie spisových obalov umožňuje automaticky číslovať spisové obaly aj z podriadenej registratúry a nie len z nadradenej, ako tomu bolo doteraz. Upozornenie: Zmena si vyžaduje update databázy.
 • Zmena v pridaní prednastavených registratúr pri inštalácii novej verzie softvéru pošta. Namiesto pôdnej jednej je pridaná jedna registratúra pre došlú a jedna pre odoslanú poštu. Zmena sa netýka update softvéru.

Monday, February 25, 2019

Novinky vo verzii 2.3.125 programu UtilStudio Pošta


 • Rozšírenie používateľských práv a právo na mazanie oddelene od práva na úpravu.
 • Úprava správy licencií

Tuesday, November 27, 2018

Novinky vo verzii 2.3.124 programu UtilStudio Pošta

 • Úprava formulára evidencia pošty a dokumentov.
 • Úprava formulára šablón.
 • Úprava formulára spisových obalov.

Monday, July 9, 2018

Novinky vo verzii 2.3.122 programu UtilStudio Pošta


 • Doplnená zostava pre tlač štítkov z adresára registratúry s adresami doručenia.
 • Drobné vylepšenia softvéru.

Tuesday, June 12, 2018

Novinky vo verzii 2.3.121 programu UtilStudio Pošta


 • Ku každej registratúre je teraz možné pripojiť nadradenú registratúru. To umožňuje využívať spisové obaly spoločne pre takto prepojené registratúry. Pričom sa automatické číslovanie spisových obalov riadi formátom uloženým v nadradenej registratúre. V podriadenej registratúre nie je možné číslovanie registratúrnych záznamov nastaviť.

  Dôležité upozornenie: Užívatelia, ktorý majú prístup do nadradenej alebo podriadenej registratúry sa prostredníctvom spisových obalov môžu dostať aj k údajom z prepojenej registratúry napriek tomu, že do samotnej registratúry nemajú povolený prístup.
 • Doplnená možnosť automatického importu registratúrnych záznamov z webovej adresy (URL) vo formáte CSV.

Novinky vo verzii 2.3.127 programu UtilStudio Pošta

Úprava prístupových práv do spisových obalov Úprava užívateľského rozhrania spisových obalov